Ahad, 4 Mac 2012

CONTOH SOALAN ULANGKAJI UAK WAJ 3105 (Soalan 2011 dalam B. Melayu)

1 (a) (i) Terdapat dua kategori masalah dalam mata pelajaran Matematik, iaitu
rutin dan masalah bukan rutin. Nyatakan maksud masalah bukan rutin.

___________________________________________________________

[2 Marks]


(Ii) "Penyelesaian masalah dengan bermula dengan data atau penyata akhir". Kenyataan ini adalah yang terbaik merujuk kepada salah satu strategi dalam menyelesaikan masalah. Nyatakan strategi yang mungkin dan memberi contoh soalan

Stategy :____________________________________________________

Contoh :___________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[4 Markah](B) Dalam bilik dengan 5 orang, semua orang berjabat tangan dengan orang lain betul-betul sekali. Berapa banyak tangan shake berada di sana?

Dari masalah yang diberikan di atas, cadangkan dua strategi yang sesuai untuk menyelesaikannya.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

[2 markah]


2 (a) Murid-murid digalakkan untuk membina pelbagai strategi tidak formal.
Berkebolehan menggunakan kaedah mental dan strategi tidak rasmi menunjukkan
keyakinan dengan nombor.

Kira masalah berikut:

"A pen kos 1,99 RM. Apakah kos 6 pen? "

i) Dengan menggunakan 'pensil dan kaedah kertas'[2 markah]

ii) Dengan menggunakan kaedah mental atau tidak formal '(menulis semua
langkah-langkah)[2 markah]

b) Negeri dua tidak sesuai menggunakan kalkulator di sekolah rendah.

___________________________________________________________


___________________________________________________________


___________________________________________________________
[2 markah]
(C). Kadang-kadang kita perlu untuk melakukan anggaran kasar dalam kehidupan seharian kita.

Anggarkan pengiraan berikut: 349 ÷ 69


_________________________________________________________
[2 markah]
3. Dalam topik "ukuran" murid belajar untuk mengukur dengan membuat perbandingan langsung panjang, massa dan lain-lain sebelum mereka belajar bagaimana untuk menggunakan unit standard bukan seragam.

(A) Bagaimana anda boleh membandingkan jisim sekeping kertas A4 dan senaman
buku


________________________________________________________

[2 markah]

(B) (i) Berikan dua contoh unit bukan piawai yang digunakan bagi setiap
ukuran berikut:

Length: _____________________________________________

Mass: ______________________________________________


[2 markah]

(Ii) Tulis semua ukuran hilang dalam Jadual 1 di bawah dengan
menukar unit jisim.

g kg
250
0,15
3570
4,5

Jadual 1

[2 markah]

(C) Cadangkan dua cara untuk menggunakan penggaris yang betul apabila mengambil ukuran dalam
unit standard

(I) _____________________________________________________

_____________________________________________________

(Ii) _____________________________________________________

_____________________________________________________
[2 markah]

4. Kanak-kanak menghadapi jenis perbezaan cabaran apabila berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk dan aktiviti-aktiviti angkasa seperti classifiying, de
(I) Kelaskan bentuk berikut yang diberikan di dalam kotak ke dalam prisma dan bukan prisma.

Prisma Bukan-Prism
[2 markah]


5. (A) Rajah 1 menunjukkan carta pai bagi gred matematik yang diperolehi oleh 24 murid-murid di dalam kelas.Rajah 1


(I) Kirakan sudut sektor C(2 markah)

(Ii) Bagaimana anda melukis carta bar dari data yang diberikan dalam 1 angka
(Nyatakan langkah-langkah yang)(3 markah)
(B). (I) Bagaimana anda mencari median bagi data berikut:
(Negeri langkah-langkah yang anda ambil)
5, 8, 3, 10, 7, 9, 12


(2 markah)


(Ii) Apabila anda menjawab ujian objektif anda, terdapat 4 pilihan berganda diberikan A, B, C, D. Terangkan mengapa kebarangkalian untuk mendapatkan jawapan yang betul?
(1 markah)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan